2016-04-10

نمایندگی پنیر پیتزا

2016-04-02

Camembert_cheese

پنیر کاممبرت (پنیر کممبرت): پنیر نرمی است که سطح آن با قارچ جا افتاده است.۶۵% آن پنیر نرم است و در فرانسه ساخته می شود. این […]
2016-04-01

پنیر سوئیسی

پنیر سوئیسی : به انواع پنیرهایی که اولین بار در کشور سوئیس تهیه شده اند، پنیر سوئیسی اطلاق می شود. این نوع پنیرها شکل خاصی دارند […]
2016-04-01

پنیر چدار