2016-04-01
پیتزا رولی

طرز تهیه پیتزا رولی

آموزش تهیه پیتزا رولی فر را از قبل در دمای ۴۰۰ درجه گرم می کنیم خمیرپیتزا را به با وردنه پهن می کنیم( مستطیلی به ابعاد […]