2016-03-30
تولید پنیر پیتزا cheese pizza

چند نکته درباره پنیر پیتزا ۱

چند نکته درباره پنیر پیتزا ۱- پنیر پیتزا را حتی‌الامکان تازه مصرف کنید و در صورتی که کمی از آن اضافه آمد از قرار دادن در […]
2016-04-01
Mozzarella Cheese پنیر پیتزا یا موزارلا

Mozzarella_Cheese

پنیر موزارلا : پنیر موزارلا، نوعی پنیر تازه ایتالیایی است که از شیر گاومیش آبی (یا در خارج از ایتالیا از شیرگاو) تهیه می شود. نوعی […]