2014-05-03
Pizza cheese

انواع پنیر

پنیر انواع بسیاری دارد؛ به طوری که در فرانسه حدود ۳۰۰ نوع آن تولید می شود اما در ایران تنها ۵ تا ۶ نوع پنیر قابل […]
2016-03-30
طرز تهیه پنیر

پنیر فتا

تاریخچه پنیر فتا : آنچه که ما امروزه تحت نام پنیر فتا می شناسیم، برای یونانیان باستان کاملاً شناخته شده بوده است. حداقل از زمان هومر […]