پنیر تازه ایتالیایی

2016-04-01
Mozzarella Cheese پنیر پیتزا یا موزارلا

Mozzarella_Cheese

پنیر موزارلا : پنیر موزارلا، نوعی پنیر تازه ایتالیایی است که از شیر گاومیش آبی (یا در خارج از ایتالیا از شیرگاو) تهیه می شود. نوعی […]