بازدید حسین پناهی عضو شورای شهر ارومیه از شرکت نوین نسیم ارومیه

استاندار آذربایجان غربی
گسترش فعاليت شركت و راه اندازي مجدد فعاليت آن به دست استاندار محترم آذربايجانغربى
2017-02-06
پنیر پارمیسان یا پارمزان Parmigiano Reggiano
پنیر پارمیسان یا پارمزان Parmigiano Reggiano
2017-10-28

بازدید حسین پناهی عضو شورای شهر ارومیه از شرکت نوین نسیم ارومیه

بازدید حسین پناهی عضو شورای شهر ارومیه از شرکت نوین نسیم ارومیه

بازدید حسین پناهی عضو شورای شهر ارومیه از شرکت نوین نسیم ارومیه

 

 

دیدگاهتان را بنویسید