بازدید حسین پناهی عضو شورای شهر ارومیه از شرکت نوین نسیم

راه اندازي مجدد شرکت نوین نسیم توسط استاندار محترم آذربايجانغربى
2017-02-06
پنیر پارمیسان یا پارمزان Parmigiano Reggiano
پنیر پارمیسان یا پارمزان
2017-10-28

بازدید حسین پناهی عضو شورای شهر ارومیه از شرکت نوین نسیم

بازدید حسین پناهی از شرکت نوین نسیم

بازدید حسین پناهی عضو شورای شهر ارومیه از شرکت نوین نسیم ارومیه

دیدگاهتان را بنویسید